Sociologi C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC108

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Sociologisk teori III 7,5 hp

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.

2. Metod och analys III 7,5 hp

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin