Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

Är du intresserad av människan i arbetslivet? På programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade frågor. Sådana frågor är till exempel: hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer inom och utanför en organisation påverkar personalarbetet? Hur kan du arbeta med kompetensförsörjning för att rekrytera, behålla och utveckla personal?

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) är en treårig kandidatutbildning som ges i Uppsala och är ett samarbete mellan fyra olika institutioner. Programmet erbjuder tre olika inriktningar – pedagogik, psykologi och sociologi – alla med sina egna intressanta perspektiv och metoder. Även om en av dessa inriktningar kommer att utgöra ett huvudområde i din kandidatexamen läser du till en början vid samtliga institutioner. Upplägget skapar en bred förståelse för personal och arbetslivsfrågor. Därtill läser du även företagsekonomi och arbetsrätt för att verkligen bredda dina kunskaper som komplement till specialiseringen inom huvudområdet.

Utbildningen ger dig

 • perspektiv på samspelet mellan samhälle, organisation, grupp och individ
 • centrala kunskaper för en karriär inom till exempel rekrytering, personal- och utbildningsplanering, kompetens- och organisationsutveckling och utredningsarbete
 • goda kunskaper inom företagsekonomi och arbetsrätt som efterfrågas av framtida arbetsgivare.

PA-programmet förbereder dig för att arbeta både teoretiskt och praktiskt med personal- och arbetslivsfrågor. Personalvetare återfinns inom samhällets alla sektorer, i såväl privat- som offentlig- och frivillig sektor. De flesta större företag, myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer har även egna personalavdelningar där en uppsjö av spännande arbetsuppgifter utförs.

Examen

Vid fördjupning inom sociologi eller psykologi leder programmet till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science). En fördjupning inom pedagogik leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts).

Under de två första terminerna på programmet läser du pedagogik, där fokus inom kursen ligger på vuxnas lärande i arbetslivet, kompetensutveckling och anställningsbarhet. Därefter följer en kurs i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Huvudfokus inom kursen är arbetsliv och organisationer, där vi tar upp frågor om villkor och problem i dagens arbetsliv.

Termin två startar med kursen psykologi med inriktning mot arbetsliv. Efter en introduktion till psykologi behandlar kursen samtalsmetodik och testmetoder. Terminen avslutas med en gemensam beteendevetenskaplig metod- och projektkurs.

Därefter läser du företagsekonomi under termin tre och arbetsrätt termin fyra. Den femte och sjätte terminen på programmet väljer du att fördjupa dig i ett av ämnena: psykologi, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal eller pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp
  Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Termin 2

 • Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 15 hp
  Metod och projektarbete A, 15 hp

Termin 3

 • Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 4

 • Arbetsrätt, 30 hp

Termin 5

 • Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B, 30 hp
  Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B, 30 hp
  Alternativ 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp

Termin 6

 • Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 30 hp
  Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, 30 hp
  Alternativ 3: Psykologi C, 30 hp

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har stora möjligheter att berika dina studier med en eller två terminer utomlands. Detta kan ske antingen genom Uppsala universitets centrala avtal med universitet över hela världen eller genom programmets institutioner.

Om du inte vill ta ett studieuppehåll och önskar åka inom ramen för ditt program rekommenderar vi att du åker på utbyte under programmets tredje termin.

Att studera utomlands leder ofta till personlig utveckling och så kallad tyst kunskap som inte går att läsa sig till i kursböckerna, vilket är fördelaktigt på arbetsmarknaden. Därför är utbytesstudier, förutom en häftig upplevelse för dig, även högt uppskattat av många arbetsgivare.

Studierna bedrivs på heltid och du läser en kurs i taget. Studierna sker ämnesvis och är förlagda till tre olika campus i Uppsala. I undervisningen ingår föreläsningar, gruppövningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar, handledning och självstudier.

Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga tentamina, vanligtvis i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma under kursens gång, såsom redovisning av skriftliga arbeten och aktivt deltagande i seminarier.

Eftersom personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett väldigt brett område av arbetsuppgifter återfinns personalvetare inom samtliga av arbetsmarknadens sektorer, inom såväl offentlig och frivillig som privat sektor. De flesta större organisationer, vare sig det gäller företag, myndigheter, kommuner, regioner eller intresseorganisationer, har någon typ av personalavdelning där personalvetare arbetar. Personalvetare är också anställda på konsultföretag som löser personalfrågor åt andra och kan även vara egna företagare. Exempel på några vanliga arbetsuppgifter för personalvetare är:

 • Rekrytering
 • Personal- och utbildningsplanering
 • Kompetens- och organisationsutveckling
 • Förhandlings- och utredningsverksamhet
 • Informations- och personalsocialt arbete

Andra arbetsuppgifter gäller arbetslivsfrågor som berör arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitik. Personalvetare gör utredningar av arbetsmiljö, medbestämmande och facklig utbildningsverksamhet. Dessutom kan personalvetare arbeta med personalfrågor inom arbetsmarknadsförvaltningen, vilket bland annat innebär arbetsförmedling, arbetsvård, yrkesvägledning, försäkringsfrågor samt sysselsättnings- och arbetsmarknadsplanering.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin