Sociologi och socialpsykologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2SC107

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande insikter i sociologins och socialpsykologins olika forskningsproblem samt ger dig förmågan att använda dess olika teorier och metoder. Sociologin studerar och analyserar framförallt samhället, dess strukturer, processer och sociala relationer medan socialpsykologin huvudsakligen fokuserar på människan som social varelse. Inom kursen studeras hur moderna identiteter, livsstilar och kulturer formas och utvecklas.

Efter kursen kan du gå vidare till fördjupade studier i Sociologi B eller Socialpsykologi B.

Samläsning med Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A under första halvan av terminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin