Sociologi och socialpsykologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC107

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Introduktionskurs 15 hp

Teori

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

Metod

Artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Identitet och kultur 15 hp

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin