Sociologi och socialpsykologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC107

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Introduktionskurs 15 hp

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma

2. Identitet och kultur 15 hp

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin