Sociologi och socialpsykologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC107

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Introduktionskurs 15 hp

Teori

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Identitet och kultur 15 hp

Artiklar

  • Skeggs, Beverley, Class, self, culture, London, Routledge, 2004 [dvs. 2003] (Kapitel: Mobility, individualism and identity. Finns i Studentportalen.)

Det tillkommer texter för grupparbetet om institutionens forskning. Dessa listas i instruktionerna för grupparbetet som finns i mappen "Kursmaterial" i Studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin