Tillfälliga utställningar

Vernissageinbjudan för utställningen "Vilket vackert sår" Syfilis i kropp och samhälle

"Vilket vackert sår..."– Syfilis i kropp och samhälle

Syfilis var under århundraden en utbredd och farlig sjukdom. Kring sekelskiftet 1900 upptogs ofta hälften av sjukhusens sängplatser av syfilispatienter. I flera länder var syfilis en lika vanlig dödsorsak som lungtuberkulos.

Syfilis och dess dödlighet minskade radikalt när penicillinet introducerades. Sjukdomen föll nästan i glömska, men ökar nu igen. Förra året noterades den högsta nivån av syfilis på 75 år och ett syfilisutbrott i Uppsala hamnade på löpsedlarna.

Utställningen pågår till den 30 november 2024.

 

 

 


 

Foto från utställningen om syfilis. Medicinhsitoriska museet.

Foto: Cecilia Bergström, Medicinhistoriska museet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin