Om Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet drivs av Stiftelsen för medicinhistoriskt museum i Uppsala, där Uppsala universitet, Region Uppsala och Uppsala medicinhistoriska förening är huvudmän.

Sjukvård och medicinsk utveckling är något som berör alla. Museets uppdrag är att bedriva en verksamhet som motsvarar och möjliggör stiftelsens ändamål. Det innefattar att vara ett stöd för forskning och utbildning; att vårda till stiftelsen donerade och deponerade samlingar; att samla, vårda, bevara och visa föremål och dokument av medicinhistoriskt och vårdhistoriskt intresse samt att uppmärksamma byggnader och platser med viktig medicinhistorisk koppling.

 

Mer om oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin