Våra samlingar

Guidad visning med guide och deltagare som tittar på föremål i en monter

Medicinhistoriska museet förvaltar föremål från alla medicinens grenar. De har sitt ursprung vid vårdinrättningar, de kan vara relaterade till forskning, undervisning eller medicinteknisk utveckling men museet förvaltar också samlingar av konst och föremål som tillkommit och använts i en vårdkontext.

Många av museets kluster av föremål och fotografier kan också härledas till enskilda personers hängivna samlande. Vissa är så omfattande att de har en egen katalog, andra har införlivats i museets allmänna katalog.

Digitaliserat material

Medicinhistoriska museet arbetar kontinuerligt med digitalt tillgängliggörande av samlingarna genom databasen Alvin, där flera kulturarvsinstitutioner är medlemmar. Fotografier är fria att ladda ned och använda fritt under licensen CC-BY.

Upptäck samlingarna digitalt i Alvin

Använda samlingarna i forskning

Vill du använda museisamlingarna för forskning eller studentuppsats? Kontakta oss på info@mhm.uu.se.

 

Mer om våra samlingar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin