Psykiatrihistoriska samlingar

Guidad visning med guide och deltagare som tittar på föremål i en monter

Här kan du snart läsa mer om museets samlingar från Ulleråkers sjukhus. Sidan är under uppbyggnad och vi ber om överseende med att allt material inte finns på plats ännu.

Augusta Strömbergs konst på Eskilstuna konstmuseum

Just nu pågår utställningen Astrid Göransson möter Augusta Strömberg på Eskilstuna konstmuseum med verk ur museets samlingar. Läs mer på Eskilstuna konstmuseums hemsida. Utställningen pågår till 25 februari 2024.

Digitaliserat material

Medicinhistoriska museet arbetar kontinuerligt med digitalt tillgängliggörande av samlingarna genom databasen Alvin, där flera kulturarvsinstitutioner är medlemmar. Fotografier är fria att ladda ned och använda fritt under licensen CC-BY.

Upptäck samlingarna digitalt i Alvin

Använda samlingarna i forskning

Vill du använda museisamlingarna för forskning eller studentuppsats? Kontakta oss på info@mhm.uu.se.

 

Innehåll

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin