Exempel på provmaterial i kurs 3

Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte visa hela prov.

Delprov A: skriftlig framställning

Detta är exempelsidor hämtade ur tidigare prov. Vid bedömning av delprov A används alltid häftet Bedömningsanvisningar som skickats till skolan tillsammans med provet.

Delprov B: muntlig framställning

Detta är exempelsidor hämtade ur tidigare prov. Vid bedömning av delprov B används alltid häftet Bedömningsanvisningar som skickats till skolan tillsammans med provet.

Filmade anföranden finns på sidan Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial på Skolverkets webbplats.Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. För att få tillgång till materialet krävs inloggning i Skolverkets e-tjänst. Åtkomst får läraren via sin rektor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin