Om provgruppen

Omkring trettio anställda vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, utarbetar på Skolverkets uppdrag de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Gruppen består av såväl provkonstruktörer som administrativ personal. Provkonstruktörerna har en bakgrund som lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin