Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet är verksamma vid Geocentrum och EBC

Information Lagerträdet

Viktigast nu är att till varje pris undvika spridning av smitta! Lagerträdet kommer att följa riktlinjerna från universitetets rektor och folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Läs mer på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Campuskort krävs för tillträde till lokaler. Det är viktigt att ta del av och följa de instruktioner som finns anslagna på Campusområdet.

Senast uppdaterad: 2021-08-16