Pågående sponsringsprojekt

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård. Tidigare möten har handlat om stora hälsofrågor som hälsosamt åldrande, antibiotikaresistens, barnfetma och infektionssjukdomar.

Scifest

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer.

Sponsorer kan bidra med både intressanta och lärorika workshops och genom att bidra till finansieringen. På så sätt når vi gemensamma mål – att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga.

Stöd Humanistiska teatern

I oktober 2017 öppnade den Humanistiska teatern vid Campus Engelska parken – en mötesplats för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. Arenan är byggd som en hästskoformad klassisk teater som inbjuder till dialog. Sponsra en stol i Humanistiska teatern och var med och bidra till att skapa en ny mötesplats i Uppsala! Ditt bidrag går oavkortat till aktiviteter och verksamhet vid Humanistiska teatern.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin