Stöd forskning, utbildning och kultur

De globala samhällsutmaningarna är många. Det handlar om miljö och hållbar utveckling, liv och hälsa, samhälle och kultur, säkerhet och fred, teknisk utveckling och innovationer. Med utmaningsdriven forskning och samhällsperspektiv kan universitetet bidra till en lösning. Det finns många möjligheter för dig som vill stödja Uppsala universitet. Var med och hjälp oss göra skillnad!

Några av våra utmaningar

Liv och hälsa

En åldrande befolkning, cancer, diabetes, antibiotikaresistens och psykisk ohälsa är några av samhällets stora hälsoutmaningar. Forskning vid Uppsala universitet riktas mot att förebygga, lindra, läka och bota sjukdomar och att utveckla nya behandlingsmetoder som hjälper människor att överleva sjukdom och att leva ett fullt liv.

Hållbar utveckling

Den globala överlevnaden, biologisk mångfald, hållbar miljö och energiomställning är några av våra gemensamma stora utmaningar. Hur ska vi möta klimatkrisen? Hur får vi en mer rättvis fördelning av jordens resurser? I fokus för forskningen står förnybar energi, hållbart nyttjande av natur och hav, forskning om klimatförändringarnas biologiska effekter, hållbar samhällsutveckling och innovationer.

Digital framtid

Den digitala utvecklingen har förändrat människors liv i grunden. I framtidens samhälle kommer digital teknologi vara integrerad i nästan alla samhällssektorer som hälsa, utbildning, finans och transport – en utveckling som på ett genomgripande sätt kommer att påverka vårt dagliga liv. Hur kan vi dra nytta av utvecklingen? Och hur förebygger vi riskerna? Kan artificiell intelligens vara positiv för vår hälsa och vårt välbefinnande?

Individen och samhället

Varje samhällsutmaning rymmer ekonomiska, politiska, sociala och kulturella dimensioner. Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap ger kunskaper om mänskligt beteende, maktförhållanden, kommunikation, livsstil och normbildning som stärker det öppna samhällets förmåga att hantera komplexa framtidsfrågor.

Levande kulturarv

Mumier, dinosaurier, böcker, fotografier, bilder, växter och vacker konst... Stora naturvetenskapliga, konstnärliga och kulturhistoriska samlingar har vårdats i Uppsala sedan medeltiden. Många föremål är unika och ovärderliga. Samlingarna är en stor tillgång för forskare, studenter, besökare och andra nyfikna. Kulturskatterna ger oss möjlighet att utforska vårt förflutna, att förstå vår samtid och att spana in i framtiden.

Gränslösa möjligheter

Uppsala universitet samarbetar med de bästa universiteten i världen. Flödet av studenter, lärare och forskare mellan internationella lärosäten och Uppsala universitet är avgörande för spridningen av kunskap, idéer och kompetens, inte bara inom universitetet utan också i samhället i stort. Uppsala universitet vill attrahera de allra bästa förmågorna oavsett varifrån de kommer. Därför måste studenter från alla delar av världen erbjudas möjlighet att studera här.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin