Smärta: Den osynliga sjukdomen

Idag lider en stor del av befolkningen av kronisk smärta. Ändå är det fortfarande okänt vad som orsakar långvarig smärta och varför vissa individer drabbas och andra inte. Dessutom är dagens behandlingsmetoder ofta otillräckliga eller orsakar besvärande biverkningar. För att kunna erbjuda de drabbade en tillfredsställande behandling krävs en djupare kunskap om de grundläggande smärtmekanismerna.

Långvarig smärta är en global folkhälsoutmaning med stora negativa konsekvenser både för dem som drabbas och för samhället. Forskning pekar på att upp till 65 procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta. Det är också ett av de tillstånd som hårdast belastar de svenska socialförsäkrings- och hälsovårdssystemen.

Varför utvecklas kronisk smärta? Vilka drabbas? Hur fungerar hjärnan när vi har ont? Går smärttillståndet att bota? Kan man leva ett aktivt liv med långvarig smärta? Frågorna är många och forskarna söker svar. Kroppen använder smärta som varningssignal, men vid långvarig smärta är de underliggande orsakerna ofta okända.

Smärttillstånd riskerar därmed att bli ett osynligt hälsoproblem. Smärta är behandlingsbar men inte möjlig att bota med nuvarande metoder. Dagens smärtvård behöver moderniseras – både vad gäller organisation och innehåll men också genom nya behandlingsformer.

Ett nytt forskningsprogram vid Uppsala universitet – U-Pain – tar sig an denna utmaning. Med ambitionen att bygga upp en mångvetenskaplig forskningsmiljö med stark koppling mellan forskning och vård ska forskarna gemensamt och långsiktigt bearbeta utmanande frågeställningar med innovativa angreppssätt. Med stöd av modern informations- och kommunikationsteknologi möjliggörs helt nya behandlingsformer men också nya vägar för datainsamling genom maskininlärning och artificiell intelligens. Därigenom erbjuds också möjligheter att studera individuella variationer – en kunskap som är nödvändig för att ta smärtforskningen framåt och för att kunna erbjuda dem som drabbas en individualiserad behandling. U-Pains samverkan med specialistvården vid Akademiska sjukhuset är också avgörande för att nya forskningsrön effektivt ska kunna överföras till den kliniska vården till nytta för dem som är drabbade av långvarig smärta.

”Långvarig smärta drabbar de flesta någon gång i livet men är trots det en osynlig sjukdom. Med stöd av modern informations- och kommunikationsteknologi har vi helt nya möjligheter att förstå vilka som drabbas av långvarig smärta och hur de kan få lindring eller till och med botas.”
Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin