Ditt stöd kan göra skillnad

Under mer än ett halvt årtusende har Uppsala universitet funnit sin väg i en ständigt föränderlig omvärld. Idag rankas vi som ett av världens främsta lärosäten och verkar mitt i det globala samhälle som vi är en del av. Uppsala universitets yttersta mål är att vår forskning och utbildning långsiktigt ska göra skillnad i samhället.

Dagens framgångar bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Carl von Linné, Anders Celsius, Olof Rudbeck, Erik Gustaf Geijer och Dag Hammarskjöld är bara några exempel på kända Uppsalaprofiler. Men många fler av våra forskare har genom århundradena bidragit till avgörande genombrott som vi idag tar för givna. Ultracentrifugen, allergidiagnostik, olika tekniker för proteinseparation, och moderna graviditetstester är bara axplock bland innovationer sprungna ur Uppsala universitet. Åtta Nobelpris har också satt vårt universitet på världskartan. Idag är vi fast beslutna att med oförminskad kraft fortsätta i samma anda in i framtiden och ytterligare stärka vår framträdande position.

År 2027 fyller Uppsala universitet 550 år. Detta i en tid då de globala utmaningar-na är många och komplexa. Det handlar om miljö och hållbar utveckling, liv och hälsa, samhälle och kultur, säkerhet och fred, teknisk utveckling och innovationer. Med utmaningsdriven forskning och globalt omvärldsperspektiv står vi väl rustade att bidra till en lösning. Genom gränsöverskridande samarbeten med aktörer i vår omvärld kan vi gemensamt bidra till en bättre framtid.

Men för att vi än mer ska kunna dra fördel av våra styrkor och överföra våra upptäckter till gagn för vår omvärld krävs ytterligare långsiktiga och oberoende resurser.

Det finns oändliga möjligheter för dig som vill stödja oss. Välkommen att vara med och skapa framtiden! Bli en del av något större!

Rektor Anders Hagfeldt

Anders Hagfeldt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin