Så kan du ge en gåva

Vi samarbetar med privatpersoner, företag och andra organisationer med målet att bidra till en värld genom att stärka forskning, utbildning och kultur vid universitetet. Varje gåva är betydelsefull!

Du kan donera på flera olika sätt:

Bli medlem i Uppsala universitets vänner

Du kan göra din inbetalning till: Bankgiro: 5080-1794 (Uppsala universitets stiftelseförvaltning ekonomisk förening). Kom ihåg att du måste ange ditt namn och adress samt "UU:s vänner" när du gör inbetalningen.

Läs mer om Uppsala universitets vänner

Donera från USA med skatteavdrag

Det fristående organet American Friends of Uppsala University arbetar i USA för att stödja Uppsala universitet. Som skattebetalare i USA har du möjlighet att göra skatteavdrag på de gåvor som du ger till Uppsala universitet genom American Friends of Uppsala University.

Donera från Kanada med skatteavdrag

Som skattebetalare i Kanada har du möjlighet att göra skatteavdrag på de gåvor som du ger till Uppsala universitet. Du hittar mer information om detta på den kanadensiska skattemyndighetens (Canada Revenue Agency) webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin