Testamentera till Uppsala universitet

Att testamentera till Uppsala universitet innebär att ge en gåva för livet. Ett testamente till Uppsala universitet kan omfatta till exempel pengar, aktier, fondandelar och värdeföremål.

Vid Uppsala universitet finns det till exempel över 500 stiftelser som har satts upp för att stötta utbildning eller forskning vid vårt universitet.

Att skriva testamente är en betydelsefull handling som du gör och det är viktigt att innehållet tydligt visar hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Det är därför extra viktigt hur ditt testamente utformas samt även att universitetet har möjlighet att ta emot din gåva. Det är därför bra att du först pratar med någon som kan redogöra för de juridiska aspekterna. Du kan till exempel kontakta din bank, en advokat eller annan sakkunnig.

Kontakt

Går du i tankarna att skriva in Uppsala universitet i ditt testamente? Kontakta oss för mer information:

Development office

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin