Donera via aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning som skattefri gåva

Som privatperson har du möjlighet att göra en skattefri donation genom att skänka din aktieutdelning till forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Du kan rikta din gåva till ett ändamål som du själv finner angeläget, och hela din aktieutdelning går direkt till det valda ändamålet, inklusive den del som du som privatperson normalt skulle ha beskattats för.

Ett exempel: Av en aktieutdelning på 1000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt donera de 700 kronorna till Uppsala universitet kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt till universitetet. Då betalar vare sig du eller Uppsala universitet någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.

För att slippa skatten måste utdelningen doneras innan aktieägaren får utdelningen i sin hand.

Så här går det till

  1. Kontakta oss för att få blanketten Anmälan om rättighetshavare
  2. Kontakta din bank eller fondkommissionär och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Tänk på att:

  • Kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besök bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman hålls.
  • Har du en depå hos din bank kan du fråga banken hur du enklast gör.
  • Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.

Aktieutdelning från fåmansbolag

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skattefritt skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet.

Så här går det till:

  1. Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger
  2. Efter stämman, men innan utbetalning sker, ska du överlåta utdelningskupongen till Uppsala universitet. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta oss för att få hjälp.

För ytterligare frågor rekommenderar vi även att du tar kontakt med din bank, revisor eller en jurist.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin