Uträknad av algoritmerna

Matematik och algoritmer spelar en viktig roll i många aspekter av våra liv. Bland annat kan algoritmerna påverka vilken musik vi lyssnar på, vilka nyheter vi väljer att läsa och hur finansiella investeringar görs. Men vad får de för långsiktiga konsekvenser?

En algoritm kan förenklat beskrivas som en process som samlar in data för att lösa ett givet problem. Algoritmer används bland annat online för att rikta information till olika målgrupper. Det är något som till exempel Facebook och Google utnyttjar för att kartlägga vår personlighet och intressen för att sedan kunna styra till exempel vilken reklam som skickas till enskilda individer. Om människor i sina inlägg uttrycker sig rasistiskt eller sexistiskt så återspeglas också det i algoritmerna och därmed vad som sedan visas upp på våra datorskärmar. Så i själva verket är det algoritmerna som lär sig av människan och inte tvärtom. Allt detta kan påverka de beslut som fattas av oss som individer eller på samhällsnivå.

Hur långt har forskningen om artificiell intelligens egentligen kommit? Det spekuleras ofta om att algoritmer och artificiell intelligens håller på att passera människan i intelligens. I själva verket är utvecklingen av algoritmer ännu i sin linda. Algoritmerna är fortfarande långt ifrån någonting som kan liknas vid mänsklig intelligens.

I dag ägnas mycket arbete åt att utveckla algoritmer, men mindre energi åt forskning om deras långsiktiga konsekvenser. Därför behövs mer kunskap för att vi ska förstå på vilket sätt algoritmerna påverkar vårt agerande och våra åsikter.

”Mer forskning krävs för att vi ska förstå hur mycket och på vilket sätt algoritmerna påverkar oss i våra beslut.”
David J. T. Sumpter, professor i tillämpad matematik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin