Universitetsbiblioteket: En kunskapsskatt för alla

Inomhus i Carolina Rediviva

I 400 år har Uppsala universitetsbibliotek spelat en central roll för kunskapsspridning inom både universitet och samhälle. Samlingarna innehåller allt från tusenåriga handskrifter, äldre tryck och bilder till vetenskapliga publikationer. Med digitalisering kan dessa kunskapsskatter göras tillgängliga för alla.

Genom aktiv publiceringsverksamhet och vetenskaplig kommunikation görs universitetets forskning och universitetsbibliotekets samlingar tillgängliga såväl digitalt som fysiskt. Universitetsbiblioteket är i framkant av den digitala utvecklingen, och målsättningen är att vara en nationellt ledande digital biblioteksmiljö.

Unika samlingar vårdas och utvecklas för att kunna tillgängliggöras för utbildning, forskning och omvärld. Utöver omfattande resurser för digitala media har universitetsbiblioteket sex miljoner tryckta böcker som kan hittas via bibliotekets söktjänster. På biblioteket Carolina Rediviva finns också stora kulturarvssamlingar i form av äldre tryck, handskrifter, bilder, kartor och musiktryck. Biblioteket har ett angeläget ansvar att bevara och tillgängliggöra dessa kunskapsskatter för forskningen, för omvärlden och för kommande generationer.

Bibliotekets öppna plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv – Alvin – innehåller idag nära 200 000 poster. Digitaliseringsarbetet har dock bara påbörjats. Endast en bråkdel av samlingarna finns än så länge tillgängliga på nätet. Behovet av digitalisering ökar, dels eftersom nya möjligheter öppnas för studier och forskning, dels för att det sköra materialet måste skyddas.

Målet är att vidareutveckla de digitala plattformarna för både vetenskapliga publikationer och kulturarvsamlingar. Men biblioteket vill inte bara fortsätta att göra sitt material fritt nåbart på internet. Ambitionen är att också ytterligare öka möjligheterna till användning av digitaliserat material genom att utveckla digitala och fysiska utställningar som kan göra kulturarvssamlingarna tillgängliga för fler.

Inför universitetsbibliotekets 400-årsjubileum 2021 ställdes en ny utställningssal i ordning och en rad riktade digitaliseringsprojekt sattes igång.

Stöd behövs för att kunna intensifiera arbetet att bevara och tillgängliggöra bibliotekets skatter så att de kan komma fler till godo.

”Digitalisering gör kulturarv till allas. Vi behöver ta kraftfulla kliv framåt. Målet är att vidareutveckla de digitala plattformarna för både vetenskapliga publikationer och kulturarvsamlingar.”
Lars Burman, överbibliotekarie, professor i litteraturvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin