Onkolytiska virusfonden

Cancerceller

Onkolytiska virusfonden har startats för att stötta forskningen kring en ny behandling av så kallad neuroendokrin cancer. Under de senaste 30 åren har antalet människor som fått denna diagnos ökat femfaldigt. Cancerformen blev än mer känd hos allmänheten när Apples grundare Steve Jobs dog av neuroendokrin cancer i bukspottkörteln.

Sedan år 2008 har Uppsalaforskaren Magnus Essand och hans forskargrupp, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, arbetat med att utveckla en helt ny behandling mot neuroendokrina tumörer. Behandlingen består av ett så kallat onkolytiskt virus som har visat sig vara anmärkningsvärt effektivt för att förstöra neuroendokrina tumörer i möss.

Onkolytiska virus är naturligt förekommande eller genetiskt modifierade virus som infekterar och förökar sig inuti cancerceller för att sedan spräcka cellerna och släppa ut stora mängder nya virus. Dessa kan i sin tur infektera närliggande cancerceller.

Stöd världens första kliniska studie med ett genmodifierat virus mot neuroendokrin cancer

Liksom andra virusbehandlingar som utvecklas runtom i världen förväntas det onkolytiska viruset vara säkert och ha få biverkningar hos människor. För att ta reda på om den nya behandlingen är lika effektiv på människor som den är på möss måste det testas noggrant i kliniska studier. Forskningen är kostsam och för att kunna genomföra de nödvändiga kliniska studierna behövs ekonomiskt stöd.

Tack vare donationer från tusentals personer, inklusive en gåva på två miljoner schweizerfranc från den nu framlidne entreprenören Vince Hamilton, har Onkolytiska virusfonden samlat tillräckliga medel för att professor Magnus Essand och hans medarbetar nu kunnat inleda världens första kliniska studie där onkolytiska virus används för att behandla neuroendokrina tumörer. Virusbehandlingen har döpts till AdVince, som ett erkännande av Vince Hamiltons engagemang och starka stöd till denna forskning.

Ytterligare stöd behövs dock till forskningen. Alla ekonomiska bidrag används till forskning på virusbehandlingar av neuroendokrina tumörer.

Donera via bankgiro eller gör en internationell överföring

Kontakt

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Magnus Essand för vetenskapliga frågor eller development@uu.se om man har några frågor angående att göra en donation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin