Stöd Uppsala universitet

Kontakta oss

På Uppsala universitet hittar du intressanta och viktiga ändamål att stödja med ditt engagemang och dina gåvor. Kontakta oss för att upptäcka hur du kan vara med och bidra!

Agneta Stålhandske
Avdelningschef vid Avdelningen för alumnkontakter och donatorsrelationer

Thomas Fredengren
Fundraiser vid Avdelningen för alumnkontakter och donatorsrelationer

Ronnie Alsén
Sponsorsamordnare vid Avdelningen för alumnkontakter och donatorsrelationer