Felanmälan

Det händer att något går sönder eller slutar fungera som det ska. Du som student kan då se till att felet åtgärdas så snabbt som möjligt genom att göra en felanmälan. Guiden nedan hjälper dig att hitta vart du ska vända dig.

Felanmälan som gäller fastigheten och fasta installationer, som till exempel ventilation eller avlopp, skickas till Akademiska hus via deras webbaserade felanmälningstjänst.

Brådskande fel som upptäcks utanför kontorstid och som innebär risk för person- eller egendomsskada rapporteras till jouren på Akademiska hus på 010-557 24 00.

Felanmälan som gäller möbler, skyltar, lysrör och annat som inte sitter fast (till exempel konst, växter och gardiner) eller inte är en del av själva lokalerna skickas till vaktmasteri-angstrom@uu.se.

Om felet innebär risk för person- eller egendomsskada anmäler du det direkt till vaktmästeriets arbetsledare Nazariy Souchelnytskyi på 018-471 5892 under kontorstid.

Ärenden som gäller lås, kortläsare och passagesystem felanmäls till Kort- och nyckelservice.

Ärenden som gäller ljud, bild och e-möte felanmäls till AV-supporten.

Felanmälan som gäller allt vad gäller datorer och internet skickas till itsupport@uu.se.

Felanmälan som gäller lokalvård skickas till lokalvard-angstrom@uu.se.

Brådskande ärenden anmäls till lokalvårdens serviceledare på Ångströmlaboratoriet på 070 425 07 30.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin