Säkerhet på Campus Gotland

Om det hänt något allvarligt eller om du känner dig otrygg i lokalerna kan du ringa universitetets larmnummer 018-471 2500. Det är bemannat dygnet runt.

Universitetets larmnummer används vid risk för eller konstaterad:

  • allvarlig person, miljö -eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Kris- och larmnummer

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ring (00) 112.

Vid händelse av utrymningslarm på Campus Gotland

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning du ska genomföra åtgärderna nedan.

Vid brand agera enligt RÄDDA-VARNA LARMA–SLÄCK–UTRYM

RÄDDA: - personer som är i fara

VARNA: andra som befinner sig i fara
- Starta utrymningslarm/brandlarm

LARMA - Ring 112 och varna övriga personer
- Tala om vem du är och var du ringer ifrån
- Berätta vad som hänt och var

SLÄCK: släck branden! Om du inte kan släcka kan du begränsa branden och rökspridning genom att stänga dörrar och fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker. Släckutrustning finns på varje våningsplan.

UTRYM - via närmaste utgång (eller nödutgång om det krävs). Utrym genom närmaste trapphus, om de är blockerade använd närmaste nödutgång.
- använd trapporna – aldrig hissen!
- gå till respektive återsamlingsplats (se nedan)

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner finns på varje våningsplan i universitetets lokaler. Dessa bör man som personal/student vara väl förtrogen med.

Tänk särskilt på

  • att handikappade kan behöva extra hjälp vid utrymning
  • att inte använda hissarna
  • Använd bara nödutgång om normal utrymningsväg är blockerad
  • Personal (lärare) ansvarar för att utrymning påbörjas! Genom sin auktoritet har lärare och personal en ledarroll vid brandlarm.

Larmtyper och återsamlingsplatser

Byggnad

Larmtyper

Återsamlingsplats

A- och B-huset

Ringande klockor

Cramérgatan

C-huset

Ringande klockor

Kallbadhusets p-plats

D-huset

Ringande klockor

Kallbadhusets p-plats

E-huset

Talande larm

Almedalen

F-huset

Korta stötvisa signaler

Hamnen framför byggnaden

G-huset

Ringande klockor

Muren/trappan framför byggnaden

Utrymningsplaner Campus Gotland Bildobjekt

Viktiga telefonnummer

  • SOS alarm: 112
  • Uppsala universitets larmnummer: 018 - 471 2500 (dygnet runt)
  • Akutmottagningen, Visby lasarett: 0498 - 26 81 50

Brandskyddet vid Uppsala universitet

Brandskyddet inom Uppsala universitet syftar till skydd för människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor ska alltid prioriteras.

Brandskyddet vid universitetet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin