Stöd och service

Reception

I receptionen kan du bland annat få hjälp med engångskod för att aktivera användarkonto (om du inte har Bank-ID), felanmälan på fastigheten, övriga receptionsärenden.

Campuskort

Campuskort kan dessvärre inte utfärdas på Rudbecklaboratoriet. Närmaste campus med kortservice är BMC.

Förvaringsskåp finns mittemot receptionsdisken vid huvudentrén samt bredvid Rudbecksalen. Värdesaker bör alltid hållas under uppsikt eller låsas in i skåpen.

Skåpen är inte bokningsbara och respektive användare ansvarar själv för det som förvaras i dem.

Skåpen är endast tänkta som förvaring under en föreläsning/lektion och töms varje måndag morgon. Eventuellt kvarglömt innehåll förvaras i receptionen.

För uppsättning av anslag eller liknande, lämna materialet till receptionen som sedan sätter upp dem på rätt plats.

Byggnader och fasta installationer

Alla icke akuta fel anmäls till vaktmästeriet via telefon 070-425 02 76, 070-167 90 07 eller 018-471 48 46, eller via e-post. Inkludera alltid rumsnummer (4 eller 5 siffror högst upp på dörrkarmens utsida) samt en tydlig beskrivning på felet.

Exempel på fel att anmäla:

  • Dålig ventilation
  • Stopp i toalett och avlopp
  • Dålig värme eller kyla
  • Dörrar som inte går att stänga riktigt
  • Tak/vägg/golv

Akuta fel, exempelvis brusten vattenledning eller allvarligt fel på fast installerad el, anmäls direkt till Fastighet och Service Region Uppsala via telefon 018 - 611 50 00.

Skrivare

Fel på eduPrint-skrivare anmäls till IT-support via e-post eller telefon, 018-471 44 00.

Ange skrivarens namn som börjar med "EDP..." och serienummer som börjar på "C...". Du finner dessa på skrivarens framsida.

IT-support

Universitetsgemensam IT (UIT) finns över hela universitetet. För ärenden som rör IT-support, felanmälan, beställningar och frågor, vänligen skicka i första hand
e-post eller ring 018-471 44 00.

UIT arbetar med gemensam ärendehantering för att se till att du får hjälp så snabbt som möjligt och fördelar frågor och arbete inom avdelningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin