Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Information om registrering och studiestart

Institutionen ansvarar för inledande kurs på Logopedprogrammet, Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Masterprogram i folkhälsa samt Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktningarna Distriktssköterska samt Onkologisk vård. Vi ger också ett flertal fristående kurser.

För att behålla din plats på det program/den kurs du är antagen till måste du registrera dig. Via rubrikerna nedan finns information gällande registrering och studiestart.

Antagning endast vårterminer. Information om registrering och programstart publiceras inför VT2024.

Information till antagna:

Du är antagen och måste registrera dig på programmets första kurs (Professionell utveckling 1-2) för att behålla din plats på programmet. Registreringen är öppen mellan den 28 juli - 16 augusti. Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att registrera dig skickar du istället ett e-post till calle.martinsson@pubcare.uu.se (senast 16 augusti) där du uppger att du vill registrera dig.

Kursstartsinformation:

Senast den 16 augusti kommer registrerade studenter att hitta information inför kursstarten i välkomstbrevet på programsidan i Studium. Observera att inget välkomstbrev eller information från programmet skickas med vanlig post.

Information till reserver:

Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 17 augusti - 1 september. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Information till antagna:

Du är antagen och måste registrera dig på programmets första kurs (Hälsa och förebyggande av ohälsa I) för att behålla din plats på programmet. Registreringen är öppen mellan den 28 juli – 16 augusti.
Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att registrera dig skickar du istället ett e-post till maria.ohman@pubcare.uu.se (senast 16 augusti) där du uppger att du vill registrera dig.

Kursstartsinformation:

Mer information inför kursstarten ges via programsidan i Studium. Observera att inget välkomstbrev eller information från programmet skickas med vanlig post.

Information till reserver:

Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 17 augusti – 8 september. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Information till antagna:

Du är antagen och måste registrera dig på programmets första kurs (Folkhälsovetenskap i tiden) för att behålla din plats på programmet. Registreringen är öppen mellan den 28 juli - 16 augusti. Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att registrera dig skickar du istället ett e-post till cim.frode@pubcare.uu.se (senast 16 augusti) där du uppger att du vill registrera dig.

Kursstartsinformation:

Senast den 16 augusti kommer registrerade studenter att hitta information inför kursstarten via programsidan i Studium. Observera att inget välkomstbrev eller information från programmet skickas med vanlig post.

Information till reserver:

Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 16 augusti - 1 september. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Information till antagna:

Se information inför kursstarten via programsidan i Studium.

Information till reserver:

Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår fram till programstart den 28 augusti. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Information till antagna:

Se information inför kursstarten via programsidan i Studium.

Information till reserver:

Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår fram till programstart den 28 augusti. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Institutionen ger ett flertal fristående kurser. Är du antagen till någon av våra fristående kurser måste du registrera dig i Ladok för att behålla din plats. Information om aktivering av studentkonto samt registrering.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter för våra fristående kurser via Uppsala universitets utbildningskatalog:

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats på kursen. Reservantagning till fristående kurs pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du registrerat på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktperson för respektive kurs kontaktas. Se kontaktinformation via länken till utbildningskatalogen ovan.

Via länken nedan kommer preliminära scheman för våra fristående kurser HT2023 att publiceras:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin