Anmälan och registrering

Läs noga igenom informationen nedan vad som gäller för dig, där står det vad du behöver göra för att behålla din plats på utbildningen.

Alla måste ansöka till de kurser de vill läsa kommande termin, oavsett om du läser fristående kurs eller är programstudent. Ansökan görs på antagning.se. Programstudenter hittar sökanvisningar på programsidan i studium.

För att behålla din plats måste du registrera dig. Observera att registreringsperioden kan vara olika för olika kurser. För flera av institutionens kurser stänger registreringen ett tag innan terminen startar. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för dig. Du registrerar dig på dina kurser i Ladok, där ser du även mellan vilka datum registreringsperioden är öppen. Vi rekommenderar att du registrerar dig så snart som möjligt på din utbildning.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till institutionen senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med kursstart.

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Om du har tackat ja till din plats men inte längre är intresserad av den, är det viktigt att du lämnar återbud. Om du vill lämna återbud men ännu inte har registrerat dig, ska du göra det på antagning.se. Om du redan har registrerat dig, ska du istället kontakta institutionen.

Kursinformation i Studium

När du har registrerat dig så hittar du all kursinformation på kurssidan för respektive kurs i lärplattformen Studium. Såsom information om kursstart, schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare.

Kontakt registrering

Om du har villkor i din antagning, stöter på några problem eller om något är oklart gällande din registrering behöver du kontakta institutionen senast registreringsdeadline. Du ser vilken mejladress du ska vända dig till nedan:

Kurser med studieort Uppsala

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen i Uppsala på e-post info@im.uu.se.

Kurser med studieort Visby eller distanskurser

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om kurser med studieort Visby eller distanskurser kontakta Studentservice Campus Gotland på e-post studentservice-cg@uu.se

Sommarkurser

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om sommarkurserna Dynamiska webbapplikationer eller Inledande programmering med Java kontakta Studentservice Campus Gotland på e-post studentservice-cg@uu.se

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om sommarkursen Programmering i Python kontakta studerandeexpeditionen i Uppsala på e-post info@im.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin