Göran Gustafsson Symposium 2024: Vägval – att anta beroendets utmaningar

  • Datum: 9 april 2024, kl. 13.00–17.00
  • Plats: Universitetshuset, Sal X
  • Typ: Föreläsning
  • Föreläsare: Andrew Holmes presenterar på engelska, Mathias Hallberg och övriga föreläsare, svenska språket.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och U-FOLD tillsammans med Göran Gustafssons Stiftelse vid UU och KTH.
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson

Varmt välkommen till årets Göran Gustafsson Symposium! Med fokus på överdödlighet, trauma, ångest och narkotikautredningen möter vi årets Göran Gustafssonföreläsare i medicin och flera svenska framstående beroendeforskare.

Fri entré men föranmälan krävs. Anmäl dig här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/8863452

Varje år bjuder Uppsala universitet tillsammans med Göran Gustafssons Stiftelse vid UU och KTH in en internationellt framstående forskare inom medicin att hålla en föreläsning. I år arrangeras symposiet tillsammans med U-FOLD.

Huvudföreläsare och årets Göran Gustafssonföreläsare är Andrew Holmes, chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Hittills bekräftade övriga föreläsare under dagen är Lotta Borg Skoglund (SMART-psykiatri), Håkan Leifman (Karolinska Institutet), Mathias Hallberg, Hanna Ljungvall och Fred Nyberg (Uppsala universitet).

Andrew Holmes kommer att hålla sin föreläsning på engelska. Övriga föredrag är på svenska.

Program

13.00–14.10 • Session I

Inledning & Välkomnande
Mats Larhed
Vicerektor, Uppsala universitet
Mathias Hallberg
Ordförande, U–FOLD

Göran Gustafssonföreläsning i medicin 2024:
Anxiety, trauma and the road to addiction: New insights from brain science
Andrew Holmes (USA)
Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

14.10–14.25 • Paus med kaffe

14.25–15.40 • Session 2


ADHD – en inkörsport till beroende?
Lotta Borg Skoglund
Grundare, SMART Psykiatri
Docent, WOMHER

Riskabla drogkombinationer & Narkotikarelaterad död
Fred Nyberg
Professor em, Uppsala universitet
Senior rådgivare, U-FOLD

Vägar till förbättrad narkotikaklassning
Mathias Hallberg
Professor, Uppsala universitet
Ordförande, U-FOLD

Personcentrerad vård vid beroende: Hur hantera risker & skyddsfaktorer
Hanna Ljungvall
Forskare, Centrum för medicinsk humaniora och Samhällsfarmaci
Uppsala universitet

15.40–15.55 • Paus

15.55–16.45 • Session 3


Värde av prevention från hälsoekonomiskt perspektiv
Inna Feldman
Docent, Hälsoekonomi
Uppsala universitet

Framtidens beroendepolitik • Narkotikautredningen 2.0
Håkan Leifman
Anknuten till Forskning
Karolinska Institutet

Summering av eftermiddagen
Mathias Hallberg
Ordförande, U–FOLD

Våra talare

Andrew Holmes

Andrew Holmes är chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism och specialiserad på neurovetenskap med fokus på beteende och beroende. 2004 rekryterades han till NIAAA, en del av National Institutes of Health, där han studerar hjärnans reglering av känslor och kognition med hjälp av djurmodeller.

Andrew Holmes har fått många utmärkelser, bland annat NIAAA Scientific Achievement Award för "forskare som har gjort en enastående insats inom vetenskaplig forskning" 2022. Vi är mycket hedrade att presentera Andrew Holmes som Göran Gustafsson Lecturer in Medicine 2024.

Mathias Hallberg

Mathias Hallberg är professor i molekylär beroendeforskning, dekan vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet och ordförande i U-FOLD. I sin forskning bidrar Mathias forskargrupp med nya kunskaper om beroendeframkallande drogers inverkan på kognitiva förmågor och har också gjort viktiga framsteg i identifiering av unika smärtstillande medel och kognitiva förstärkare.

Mathias är just nu aktuell i Emma Frans podd A-kursen med avsnittet Mobil, nikotin, kokain – vad gör oss mest beroende?, som av Spotify utsågs till Veckans bästa poddavsnitt. Vid Göran Gustafsson Symposium 2024 ger Mathias en aktuell lägesrapport om möjliga vägar till förbättrad narkotikaklassning.

Hanna Ljungvall

Hanna Ljungvall är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och kombinerar forskning inom fysioterapi, beteendemedicin och samhällsfarmaci vid Uppsala universitet. Efter att i maj 2021 ha disputerat med fokus på opioidbehandling vid långvarig smärta har Hanna samlat bred erfarenhet av kliniskt arbete inom beroendepsykiatri, psykiatri och långvarig smärta vid Akademiska sukhuset.

Vid Göran Gustafsson Symposium 2024 presenterar Hanna en aktuell kunskapsöversikt om risker och skyddsfaktorer vid personcentrerad beroendevård.

Fred Nyberg

Fred Nyberg är professor emeritus i biologisk beroendeforskning och initiativtagare till samt senior rådgivare vid U-FOLD. År 1993 utnämnde regeringen Fred Nyberg till fullmaktsprofessor i ämnet biologisk beroendeforskning vid Medicinska forskningsrådet. Med tiden följde även ledande positioner i regeringens Mobilisering mot narkotika och ANDT-råd.

Fred har i många aspekter kommit att bli synonym med svensk beroendeforskning och är idag en drivande kraft i att arbetet att förmedla ny kunskap från akademi till omgivande samhälle.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är disputerad inom ADHD och läkemedelsbehandling vid samsjuklighet med skadligt bruk och beroende. Lotta har författat en rad uppmärksammade böcker med fokus på ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland dem ADHD - från duktig flicka till utbränd kvinna (Natur & Kultur, 2020) som översatts till ett flertal språk.

Lotta Borg Skoglund är idag medicinskt ledningsansvarig läkare vid SMART Psykiatri och en ofta anlitad föreläsare som vi är mycket glada att få välkomna till Göran Gustafsson Symposium 2024.

Håkan Leifman

Håkan Leifman är affilierad forskare vid Karolinska Institutet och tidigare direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Han var nyligen engagerad i regeringens narkotikautredning, som resulterat i en rad rekommendationer för hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan förenas med effektivt förebyggande arbete, god beroendevård och insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Vi ser fram emot att ta del av Håkans rapport om det pågående arbetet med att implementera utredningen i praktiken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin