Om vetenskapsområdet för medicin och farmaci

De medicinska och farmaceutiska fakulteterna utgör tillsammans ungefär en tredjedel av Uppsala universitet och är bland de 60 bästa i världen på livsvetenskaper.

Vi bedriver forskning med både bredd och spets. Många projekt drivs i nära samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset.

Times Higher Education rankar oss bland de 60 bästa i världen på livsvetenskaper. Det är ett erkännande som gör oss stolta men ännu inte nöjda.

Välkommen till vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet!

På den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet bedriver vi utbildning och forskning inom medicin och vård.

Vi utbildar arbetsterapeuter, barnmorskor, biomedicinare, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi erbjuder också masterprogram i biomedicin, folkhälsa, forensisk vetenskap, infektionsbiologi, internationell hälsa, medicinsk nuklidteknik och molekylär medicin.

På den farmaceutiska fakulteten – Sveriges enda – bedriver vi utbildning och forskning inom läkemedelskemi, farmaceutisk biovetenskap och farmaci.

Vårt nav är Biomedicinskt centrum (BMC), ett av norra Europas största forskningscentrum inom biomedicin, farmaci och kemi. Lokalerna är topputrustade med enastående möjligheter till samverkan över fakultetsgränser och med industriell forskning. Vi har även ett väl etablerat internationellt nätverk med partneruniversitet i nio europeiska länder.

Uppsala universitets farmaceutiska verksamhet har anor från 1600-talets men har de senaste decennierna genomgått en enorm utveckling. Fältets växande hälso- och samhällsekonomiska betydelse har tillfört en samhällsvetenskaplig sida. Vid Uppsala universitet tydliggörs farmacins nära band till vården genom att de farmaceutiska och medicinska fakulteterna samverkar organisatoriskt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Korta fakta om vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Antal studenter: 4 545
  • Doktorander: 546
  • Antal doktorsexamina: c:a 100
  • Antal publikationer: 2 437
  • 2 fakulteter
  • 10 institutioner
  • 12 program på grundnivå
  • 19 program på avancerad nivå
  • Cirka 200 fristående kurser

(siffrorna gäller 2022)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin