Studera hälsa, vård eller läkemedel

Hälsa, vård och läkemedel är en tredjedel av Uppsala universitet men utbildningarna är bredare än så. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att få tillgång till hela universitetet. Välkommen!

Vill du ta din karriär ett steg till?

Förutom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå erbjuder vi också många möjligheter för vidareutbildning för dig som redan arbetar inom vården eller med läkemedel.

Läs mer om utbildning för yrkesverksamma inom medicin, farmaci och hälsa

Student och handledare som sitter mittemot varandra och pratar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin