Utbildning på forskarnivå

Områdesnämnden och kommittén för utbildning på forskarnivå har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Det löpande ansvaret ligger på den institution där doktoranden är registrerad.

Nytt system för doktorandärenden

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci byter system för att hantera doktorandärenden.

Läs om hur du påverkas och vilka datum som gäller

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin