Forskarskolor

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns flera forskarskolor.

Sommarforskarskolan (SOFOSKO)

Kursen syftar till att öka intresset för preklinisk forskning bland studenter på programmen för läkare, biomedicinare och apotekare. Den ger möjlighet att under två eller tre somrar prova på forskning inom någon av vetenskapsområdets många forskargrupper.

Den som antas kommer under den första sommaren att genomgå en 2 veckors forskningsorienterande kurs. Kursen ges heltid i juni och avslutas före midsommar. Under resten av sommaren arbetar de antagna ytterligare 4 veckor med sitt projekt. Den senare perioden kan förläggas så att det passar bäst för student och handledare.

Den andra sommaren fortsätter projektarbetet under 6 veckor heltid. SOFOSKO avslutas vanligtvis under hösten efter andra sommaren, då de olika projekten redovisas vid seminarier och i skriftlig form.

Läkarstudenter har dock möjlighet att förlänga SOFOSKO med ytterligare en sommar så att kursen skall motsvara det självständiga fördjupningsarbetet. Studenter som antas till SOFOSKO erhåller 10.000 kr som stipendium per sommar i två år.

ULLA sommarskola

ULLA grundades 1992 som ett europeiskt konsortium för (forskar)utbildning i läkemedelsvetenskap. Namnet ULLA kommer från städerna där de grundande universiteten finns, nämligen Uppsala, London, Leiden och Amsterdam.

En viktig del av ULLA är att organisera en sommarskola för doktorander vartannat år. Sommarskolan gör det möjligt för doktorander att bredda sina kunskaper om viktiga frågor rörande till exempel läkemedelsupptäckt, läkemedelsutveckling och ekonomiska och ledningsfrågor som branschen står inför idag och imorgon. Lika viktigt är dock att doktoranderna har en unik möjlighet att få en trevlig upplevelse och skapa ett internationellt nätverk.

Läs mer om ULLA sommarskola

Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet och Uppsala universitet erbjuder Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn). Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet.

Utbildningen omfattar totalt 20 veckors heltidsstudier (30 högskolepoäng) och omfattar tre år, uppdelat i fem eller sex block på två till fem veckor. Programmet omfattar främst molekylär onkologi och forskningsmetoder för kliniskt aktiva individer inom cancerområdet.

Läs mer om NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin