Organisation och styrning

Vetenskapsområdet beslutande organ är områdesnämnden. Vicerektor är ordförande i områdesnämnden och står tillsammans med arbetsutskottet för den operativa ledningen. Vetenskapsområdets nämnder och kommittéer tar beslut inom sina områden och bereder ärenden till områdesnämnden. Områdeskansliet ger stöd och service till alla verksamma vid vårt vetenskapsområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin