Områdesledningen

Mats Larhed

Mats Larhed.

Vicerektor

Eva Tiensuu Janson

Eva Tiensuu Janson.

Ställföreträdande vicerektor

Karin Forsberg Nilsson

Karin Forsberg Nilsson.

Dekan för medicinska fakulteten

Mathias Hallberg

Mathias Hallberg.

Dekan för farmaceutiska fakulteten

Mats Målqvist

Mats Målqvist.

Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Anja Sandström

Anja Sandström.

Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten

Peter Stålberg

Peter Stålberg.

Prodekan för utbildning på forskarnivå

Tove Fall

Tove Fall.

Prodekan för forsknings­infrastruktur

Christel Bergström

Christel Bergström.

Prodekan för samverkan

Pernilla Åsenlöf

Pernilla Åsenlöf.

Prodekan för medicinska fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin