Områdeskansliet för medicin och farmaci

På områdeskansliet för medicin och farmaci ger vi stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vårt vetenskapsområde. Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är områdeskansliet?

I den här korta filmen ger dig kanslichefen Tony Hansson en snabb genomgång av vad kansliet är, vad vi gör och hur vi är organiserade.

Områdeskansliet för medicin och farmaci består av ett 60-tal anställda. Vi är organiserade i fem enheter och varje enhet leds av en enhetschef med ansvar för enhetens verksamhet.

Tony Hansson är chef för områdeskanliset.
Martin Wahlén är biträdande chef.

Vad gör vi och vad vill vi uppnå?

Vi får de flesta av våra uppdrag från områdesnämnden men vi arbetar för hela vetenskapsområdet. Det innebär allt från att handlägga dagliga ärenden eller delta i de kommittér som förbereder frågor till områdesnämnden till att arbeta med strategier för till exempel forskningsinfrastrukturer eller kommunikation eller samverka med till exempel Region Uppsala.

Vår målbild

Vårt mål är att skapa förutsättningar för vetenskapsområdet och universitetet att bedriva förstklassig utbildning och världsledande forskning, till största möjliga samhällsnytta.

Det är vad vi vill uppnå. Utöver det har vi också kortsiktiga och långsiktiga mål för att uppfylla mer specifika behov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin