Utbildning och undervisning

Pris för internationalisering inom medicinsk utbildning

Sveriges medicinska fakulteter instiftade 2017 ett gemesamt pris för internationalisering av medicinsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att stimulera satsningar och uppmuntra initiativ till ökat fokus på internationalisering samt att uppmärksamma undervisande personal för det arbete de lägger ner.

Läs mer om priset för internationalisering

Sommarforskarskolor

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci erbjuder flera forskarskolor, antingen i egen regi eller genom samarbeten.

Läs mer om forskarskolorna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin