Samlat pedagogiskt stöd

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci erbjuder ett brett stöd till dig som undervisar. Kontakta oss om du vill utveckla din under­visning eller utvecklas som pedagog. Som pedagogisk nod ger vi dig ett samlat stöd.

I den pedagogiska noden skapar vi förutsättningar för dig som under­visar eller är utbildnings­ansvarig att bedriva först­klassig under­visning som bygger på vetenskaplig evidens. Vi driver områdets pedagogiska utveckling och stöder de som vill förverkliga sina undervisnings­idéer. Initiativet till noden togs av områdets prodekaner för utbildning.

Pedagogiska rådet vid vetenskaps­området för medicin och farmaci (PRåM) är ett nätverk för pedagogiskt samarbete och pedagogisk utveckling. Det består av aktiva lärare från alla program och avdelningar inom området.

MedfarmDoIT är en stödenhet med områdes­övergripande pedagogiska utvecklare, system­utvecklare, system­administratörer, medie­producenter samt pedagogiska utvecklare som arbetar mot läkar­programmet.

Ett venndiagram med cirklarna MedfarmDoIT, PRåM och Pedagogisk utveckling samt Pedagogisk nod i mitten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin