Utvärdering av forskning – KoF24 Medfarm

KoF24 Medfarm ska identifiera goda forskningsmiljöer, med särskilt fokus på forskningsmiljöer med potential att utvecklas. Arbetet utgår från de fyra aspekterna i rektors direktiv samt vetenskapsområdets mål och strategier som de är formulerade i Vision:Medfarm (MEDFARM 2020/816). Resultatet från forskningsutvärderingen kan komma att användas för att prioritera framtida satsningar.

Se vanliga frågor och svar om KoF24 Medfarm

Tidplan

Forskargruppsledare får frågor (genomfört).

Institutionerna får begränsade självvärderingar (genomfört).

Vetenskapsområdets centra för klinisk forskning (CKF) får begränsade självvärderingar.

Materialet skickas till en extern expertpanel.

Den externa panelen utvärderar hela vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Den slutliga rapporten för KoF24 Medfarm blir klar.

Rektor håller en forskningsutvärderingskonferens för Uppsala universitet.

KoF24 Medfarm ska nyttja:

 • relevanta underlag om vetenskapsområdet
 • sammanställningar av basdata och bibliometri
 • begränsade självvärderingar
 • platsbesök med utvärdering av externa bedömare i en panel för vetenskapsområdet.

Forskningsutvärderingen ska enligt rektors direktiv genomföras med en rimlig ambitionsnivå.

Självvärderingarna för institutionerna vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci spelar en avgörande roll för KoF24 Medfarm och har två syften:

 • ge den externa expertpanelen ett underlag för sin utvärdering
 • fungera som en grund för institutionens interna utvecklingsarbete.

I självvärderingen får institutionerna i uppgift att reflektera över bakgrundsmaterialet och diskutera fem viktiga teman. Dessa teman är medvetet öppna för att uppmuntra till reflektion och för att måla en bild av hur varje institution ser på och jobbar med forskningsrelaterade frågor. Till varje tema finns det frågor men de ska ses som en vägledning och institutionerna behöver inte ta upp alla frågor.

De fem temata är:

 • framgångsrika forskningsmiljöer
 • framtida styrkeområden
 • strategier för utveckling av forskningen
 • internkultur
 • kompetensförsörjning.

Bakgrundsmaterialet innehåller basdata, bibliometri och svar från institutionens forskningsgruppsledare, i syfte att ge en bakgrund och ett sammanhang.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin