Kontakta vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Områdesledningen

Områdesledningen består av vicerektor, biträdande vicerektor, dekanerna och prodekanerna.

Mats Larhed, vicerektor

Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor

Karin Forsberg Nilsson, dekan för medicinska fakulteten

Mathias Hallberg, dekan för farmaceutiska fakulteten

Områdeskansliet

Områdeskansliet ger stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal, övriga verksamma samt till vetenskapsområdets alla kommittéer.

Tony Hansson, kanslichef

Martin Wahlén, biträdande kanslichef

Nämnder och kommittéer

Se vilka nämnder och kommittéer som finns på vetenskapsområdet för medicin och farmaci

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin