Utbildningsutvärderingar på vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har utifrån Uppsala universitets övergripande modell tagit fram en utvecklad beskrivning av former och rutiner för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och utvärdering samt en tidsplan.

Modell för utbildningsutvärderingar – vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mall för årliga uppföljningar

Tidpunkter för att lämna in underlag

Underlagen ska lämnas in vid olika tidpunkter på året beroende på om programmet utvärderas kalenderårsvis (till exempel år 2020) eller läsårsvis (till exempel år 2020/2021).

Den ansvariga handläggaren för varje program som utvärderas säkerställer att underlagen lämnas in samt skapar ett ärende för beslut i följande kommittéer.

Utbildningar som utvärderas kalenderårsvis

 1. Förslag på plan, granskare och studerande­representanter lämnas till GRUFF, GRUNK och KUF, som till­styrker (december).
 2. Förslaget skickas först till AU, som förbereder, och därefter till ON för beslut (januari).
 3. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till GRUFF, GRUNK OCH KUF (november).
 4. GRUFF, GRUNK och KUF granskar, kommenterar och tillstyrker (november).
 5. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas först till AU, som förbereder, och där­efter till ON (december).
 6. ON tar beslut om nödvändiga åtgärder eller uppföljning samt godkänner (december).
 7. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till avdelningen för kvalitets­utveckling samt registrator (januari).
 8. Utlåtande och planerade åtgärder publiceras på Uppsala universitets webbsida (januari).
Hållpunkter för utvärdering kalenderårsvis.

Utbildningar som utvärderas läsårsvis

 1. Förslag på plan, granskare och studerande­representanter lämnas till GRUFF, GRUNK och KUF, som till­styrker (maj).
 2. Förslaget skickas först till AU, som förbereder, och därefter till ON för beslut (juni).
 3. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till GRUFF, GRUNK OCH KUF (maj).
 4. GRUFF, GRUNK och KUF granskar, kommenterar och tillstyrker (maj).
 5. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas först till AU, som förbereder, och där­efter till ON (juni).
 6. ON tar beslut om nödvändiga åtgärder eller uppföljning samt godkänner (juni).
 7. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till avdelningen för kvalitets­utveckling samt registrator (augusti).
 8. Utlåtande och planerade åtgärder publiceras på Uppsala universitets webbsida (augusti).
Hållpunkter för utvärdering läsårsvis.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin