Utbildning för yrkesverksamma

Om du vill vidareutbilda dig kan du antingen söka till en ordinarie kurs eller välja uppdragsutbildning. Ordinarie kurser är gratis och du söker dem på vanligt sätt på egen hand. Uppdragsutbildning är kurser som din arbetsgivare betalar för och du behöver därför stämma av det med din chef.

Fristående kurser för yrkesverksamma

Det här är några kurser vi tycker är särskilt intressanta inom medicin, farmaci och hälsa. Du söker dem på vanligt sätt.

Stetoskop som ligger på en bok

Uppdragsutbildningar

Vi ställer samma kvalitetskrav på uppdragsutbildningar som på våra ordinarie kurser. Det kursbevis som du får efter att du har avslutat kursen och blivit godkänd ger samma akademiska status som examinationen i grundutbildningen.

Provrör fylls med pipett.

Är du arbetsgivare?

Uppsala universitet har lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma och ser till att verksamhetsnyttan hamnar i fokus.

Läs mer om uppdragsubildning från ett arbetsgivarperspektiv

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin