Göran Gustafsson Symposium

Göran Gustafssons stiftelser logotyp.

Varje år bjuder Uppsala universitet tillsammans med Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan in en internationellt framstående forskare inom medicin att hålla en föreläsning.

2024 års Göran Gustafsson Symposium

Vägval – att anta beroendets utmaningar

2024 års föreläsning är en del av ett större symposium i samarbete med U-FOLD. Huvudföreläsare och årets Göran Gustafssonföreläsare är Andrew Holmes, chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Vid symposiet rapporterar också flera ledande svenska forskare från beroendeforskningens absoluta frontlinje.

Andrew Holmes, årets Göran Gustafssonföreläsare

Andrew Holmes, chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, är specialiserad på neurovetenskap med fokus på beteende och beroende. Han rekryterades till NIAAA 2004 och studerar hjärnans reglering av känslor och kognition med hjälp av djurmodeller.

Göran Gustafsson, en sann filantrop inom vetenskapens värld

Porträttbild av Göran Gustafsson.

Göran Gustafsson (1919–2003). Foto: G-Förvaltning AB.

Göran Gustafsson föddes i Norrbotten. Som framgångsrik affärsman, särskilt inom fastigheter, skapade han den ekonomiska grunden för sina donationer till två stiftelser som främjar grundläggande vetenskaplig forskning. Göran Gustafssons vision var att genom dessa donationer ge svenska forskare de förutsättningar som krävs för att tävla med de bästa forskarna i världen.

År 1986 skapade Göran Gustafsson en stiftelse för att stödja grundforskning inom medicin vid Uppsala universitet och inom teknisk fysik vid både Kungliga tekniska institutet (KTH) och Uppsala universitet. Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan startade med en donation på 136 miljoner svenska kronor och delar för närvarande ut 14 miljoner kronor i bidrag årligen.

År 1989 bildades Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, med en donation på 270 miljoner kronor. Idag delar stiftelsen ut cirka 27 miljoner kronor årligen. Huvudsyftet med denna stiftelse är att främja grundforskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

I en intervju 1993 förklarade Göran Gustafsson varför han sålde sin fastighetsportfölj och donerade mer än 400 miljoner kronor till stiftelser, där avkastningen går till att belöna framstående forskare:

”Pengarna har varit mina verktyg. När hantverkaren går i pension lämnar han verktygen till dem som bäst kan ta över. Jag vill skapa förutsättningar för forskningen att utveckla metoder som förbättrar naturen och vår omgivning. Jag mår illa när jag tänker på den miljöförstöring som vi har bidragit till! Ett tack till samhället som gav mig chansen! ”

Göran Gustafssons insatser har inte förblivit obetalda, redan 1987 fick han Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj. Samma år gjordes han till teknologie hedersdoktor vid KTH. När kung Carl XVI Gustaf och tre andra vänner av Uppsala universitet tilldelades titeln hedersmedlem av Uppsala universitet år 1990, var Göran Gustafsson en av de tre.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin