UppTalk: Universum, har vi löst gåtan?

I nästa UppTalk, den 21 maj klockan 12.00–12.30, möter vi Martin Sahlén, docent vid institutionen för fysik och astronomi i ett samtal om vårt universums utveckling och olika synsätt på kosmologi.

Hur kan bilder från det nya rymdteleskopet Euclid lösa gåtorna kring universums utveckling? Och hur ter sig kosmologin ur filosofiska och religionsvetenskapliga perspektiv? Det och mycket mer hoppas vi få svar på i samtalet.

Samtalet ges via Zoom.

Länk till Zoom och mer om UppTalk

UppTalk är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där du får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där du som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

Vill du doktorera?

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som nyutexaminerad doktor inom teknik och naturvetenskap kommer du att ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Utbildning på forskarnivå

""

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin