Utställningar

När du är här hos oss på Ångströmlaboratoriet rekommenderar vi varmt att du passar på att besöka de installationer och utställningar som finns på olika ställen i huset.

Foucaults pendel

Det finns fyra Foucaultpendlar i Sverige, varav en finns hos oss på Ångströmlaboratoriet. Du hittar den i atriet i hus 10, nära huvudentrén och receptionen. Foucaults pendel är uppkallad efter den franske fysikern Jean-Bernard-Léon Foucault (1819 – 1868).

En Foucaultpendel består av en tung kula som är fäst vid en lång vajer så att den kan utöva sin pendelrörelse med så liten friktion som möjligt. Efter ett tag rör den sig inte längre i samma riktning som där den startade. Detta beror på att jorden under tiden har roterat runt sin axel.

Här på Ångströmlaboratoriet är vajern 28 meter lång och pendeln har en elektromagnetisk drivning så att den aldrig stannar.

Explanatoriet

Ångström Explanatorium är en interaktiv utställning där du som besökare får se elektronens väg från solen, via batteriet och vätgasen in i tåget, känna på Mount everest, avslöja den smarta chatboten, och mycket mer! Utställningen består av en interaktiv del och en historisk utställning som kopplar dåtidens vetenskap till nutidens och framtidens forskning på Ångströmlaboratoriet.

Du hittar explanatoriet i hus 1 på plan 1, ett par minuters promenad från huvudentrén i hus 10.

Kulgapet

I direkt anslutning till södra entrén hittar du ett så kallat kulgap. Kulgap används för att mäta mycket höga spänningar och består av två stora kopparkulor. Just detta kulgap användes i högspänningslaboratoriet i Husbyborg och har hamrats för hand av en uppländsk plåtslagare.

Spegelhjulet från CERN

Nära Siegbahnsalen finns ett spegelhjul som utgjorde en del av den RICH-detektor som användes i experimentet DELPHI vid CERNs stora accelerator LEP i Genève under åren 1993-2001. RICH-detektorn användes för att identifiera olika partiklars hastighet, massa och identitet. DEPHI-experimentet bidrog till att skapa den väsentligt mer detaljerade bild av materiens minsta beståndsdelar – kvarkarna och leptonerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin