Kontakt

Välkommen att kontakta Ångströmlaboratoriets intendentur.

Intendent Johnny Nilsson

Biträdande intendent Jessica Stålberg

Administratör Teresa Sigurdsson

Receptionen
Telefon: 018 - 471 31 03
E-post: reception-angstrom@uu.se

Kort- och nyckelservice
Telefon: 018 - 471 58 91
E-post: passerkort-angstrom@uu.se

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Leveransadress

Uppsala universitet: [Institution/enhet]
Beställare/mottagare: [Namn]
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Postadress till verksamheter

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX
75X XX Uppsala

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin