Om oss

Ångströmlaboratoriet är ett av Uppsala universitets största campus. Här bedrivs undervisning och forskning i frontlinjen inom IT, naturvetenskap, teknologi och matematik.

Ångströmlaboratoriet ligger i området Polacksbacken, vilket har en intressant historik som mötes- och lägerplats för Upplands regemente redan från år 1680. Från lägerplats och senare kasern har området successivt utvecklats till det högteknologiska centrum det är idag.

Ångströmlaboratoriet är döpt efter Anders och Knut Ångström, som båda var professorer i fysik vid Uppsala Universitet under 1800-talet.

Vår forskning

Campus Ångströmlaboratoriet är hem för sju institutioner, flera forskningscentra och ett antal olika enheter. Här sker forskning inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi.

Ångström huserar omkring 1700 anställda (en femtedel av alla anställda vid Uppsala universitet), som tillsammans producerar ungefär 600 publikationer och 70 doktorsavhandlingar om året, det är fler än 10 vetenskapliga artiklar och minst en ny doktor i veckan!

Vår utbildning

En stor del av Uppsala universitets utbildningar inom naturvetenskap, IT, matematik och teknik bedrivs vid Ångströmlaboratoriet. Ungefär 3200 studenter är inskrivna som helårsstudenter, vilket utgör en fjärdedel av alla doktorander och studenter vid Uppsala Universitet. Utbildningen av såväl naturvetare som ingenjörer bedrivs här i form av fristående kurser eller hela program i en starkt forskningsanknuten miljö.

Vårt campus

Vi är stolta över våra fina lokaler, som rymmer allt från högteknologiska labb och stora föreläsningssalar till moderna grupprum och mysiga studieplatser. Vår intendentur ger service inom många områden och arbetar för att alla besökare, studenter och anställda ska få ett bra mottagande på campusområdet.

Med en sådan stor verksamhet som Ångströmlaboratoriet är följer också ett stort ansvar. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och med att minska vårt ekologiska fotavtryck.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin