Historik

Polacksbacken var en mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912, då regementet fick kaserner på området. Regementet (S1) flyttade sedan till Enköping 1982.

Ortsnamnet Polacksbacken omnämns 1663 som "Pålack Backen" och 1666 som "Polacksbaka". Källan till namnet är okänt, men kan ha tillkommit vid polske Sigismunds kröning i Uppsala, 1594.

Boken "Polacksbacken, En gammal lägerplats" från 1982 beskriver områdets historia.

Ett informationsteknologiskt centrum

Efter att Upplands regemente flyttat ut ur lokalerna 1982 byggdes kasernerna om i etapper. 1987 flyttade dåvarande Institutionen för datalogi, ADB och Institutionen för datorteknik in på området. Området invigdes som del av Uppsala universitet under hösten 1992, men vid det laget hade Datorteknik och ADB/Datalogi redan funnits på plats i dryga 5 år.

Initialt kallades området för Matematisk-Informationsteknologiskt centrum (MIC), men namnet ändrades till Informationsteknologiskt centrum (ITC) när Matematiska institutionen flyttade in i Ångströmlaboratoriet (namnbytet är ett rektorsbeslut registrerat december 2008). I boken "Från informationsbehandling till informationsteknologi: Institutionen för informationsteknologi söker sina rötter" går det att läsa mer om bildandet av Institutionen för informationsteknologi.

Ångströmlaboratoriet: en pågående historia

Byggnaden har sitt namn efter Anders Jonas Ångström och hans son Knut Ångström, som båda var professorer i fysik vid Uppsala Universitet under 1800-talet.

Ångströmlaboratoriet uppfördes i första hand för att ge plats för ett renrum och invigdes 1997. Under år 2000 tillkom Ångströmlaboratoriets etapp 2, som är den södra delen (exklusive hus 7 som byggdes 2006). Arkitekten Bengt Löfberg delar sin spännande och personliga berättelse om Ångströmlaboratoriets byggnadsprocess 1992-2006 i dokumentet Byggnadens tillkomst.

Under 2013 tillkom FREIA-laboratoriet mellan hus 5 och hus 7. Konstruktionen av vad som kallades "Nya Ångström", det vill säga hus 9 och hus 10, påbörjades sen under 2018. Byggprojektet omfattade över 30 000 kvadratmeter och stod klart 2022.

Trots sina nuvarande hela 70 000 m² är Ångströmlaboratoriet ännu inte färdigbyggt och planer på ytterligare utbyggnader finns.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin