Hållbarhet på campus

På Ångströmlaboratoriet arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Vid varje institution finns ett miljöombud som driver miljöarbetet framåt på sin enhet. Som stöd och inspiration till miljöarbetet på Ångströmlaboratoriet har vi Uppsala universitets miljöplan och klimatguide.

Universitetsgemensamma miljöinsatser

Vissa miljöinsatser som pågår på Ångströmlaboratoriet delar vi med samtliga Uppsala universitets campus:

 • Det finns endast återvinningsmöbler, inga papperskorgar där avfall blandas.
 • Lokalvården använder endast miljövänliga rengöringsmedel.
 • Byggnaden har behovsstyrd ventilation och belysning (installation pågår).
 • Restaurangen och Kaféet erbjuder alltid ett vegetariskt lunchalternativ och vissa restauranger på universitetet har ett system där man väger den mat man tagit och sätter priset utifrån det för att undvika matsvinn.

Ångströmlaboratoriets lokala miljöinsatser

Ångströmlaboratoriets intendentur driver också miljöinitiativ lokalt:

 • Samarbete med schemaläggare och fastighetsägare Akademiska Hus kring energibesparing genom avstängning av komfortventilation i delar av Ångströmlaboratoriet under sommartid och andra längre ledigheter.
 • Förbyggande av korta bilresor mellan campus genom att erbjuda lånecyklar kostnadsfritt till personal.
 • Återbruk av möbler, gardiner, teknik med mera istället för nyinköp så långt det går.
 • Löpande samarbete med Miljögruppen hos Uppsala teknolog- och naturvetarkår kring miljöfrågor.

Miljögruppen - UTN

På Uppsala teknolog- och naturvetarkår finns Miljögruppen, som arbetar aktivt med att både minska miljöbelastningen av de många och stora studentaktiviteter som redan erbjuds, samt ta initiativ till nya träffar och aktiviteter med fokus på hållbarhet. Miljögruppens projekt inkluderar exempelvis

 • tillagning och försäljning av matlådor från råvaror som annars skulle slängas från närliggande restauranger
 • kläd- och sakbytardagar vid skolterminens början och slut
 • träffar där studenter uppmuntras byta utklädningskläder med varandra istället för att köpa nya inför olika event
 • föreläsningar till kårarbetare om hur de kan tänka hållbart när de planerar träffar och event.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin